Paikallinen sopiminen

Paikallinen sopiminen tarkoittaa sopimista yritys- tai työpaikkatasolla sekä virastoissa ja laitoksissa. Lainsäännösten ja työehtosopimusmääräysten ulkopuolelle jäävistä asioista on työpaikoilla mahdollista tarvittaessa sopia. Onnistunut paikallinen sopiminen perustuu aina vapaaehtoisiin, asiallisen tietojenvaihdon ja neuvottelumenettelyn jälkeen syntyneisiin sopimuksiin. Aloitteentekijänä voi olla työnantaja tai työntekijät ja vapaaehtoisuuteen kuuluu myös se, ettei sopimukseen aina päästä.