Palkkaturva

Palkkaturvajärjestelmä turvaa työntekijän työsuhteesta johtuvien saatavien maksamisen tilanteessa, jossa työnantaja on joutunut konkurssiin tai on muutoin maksukyvytön. Kaikki saatavat, jotka työnantaja olisi velvollinen maksamaan, voidaan maksaa palkkaturvana. Mikäli saatava on jäänyt maksamatta, työntekijän tulee ottaa yhteyttä työ- ja elinkeinotoimistoon tai TE-keskukseen.

Palkkaturvahakemus on tehtävä kolmen (3) kuukauden kuluessa saatavan erääntymisestä. Hakemuslomakkeita saa työ- ja elinkeinotoimistoista tai TE-keskuksista.