Päivätoiminta

Vaikeavammaisille ja pitkäaikaissairaille tarkoitettu yksilöllisiin hoito- ja palvelusuunnitelmiin perustuva palvelu, johon sisältyy muun muassa viriketoimintaa ja päivittäisten taitojen harjaannuttamista. Päivätoiminta on ennemminkin toimintakykyä ylläpitävää toimintaa kuin tavoitteellisesti työllistymiseen valmistavaa työskentelyä. Päivätoimintaan osallistuville ei pääsääntöisesti makseta työosuusrahaa. Kohderyhminä ovat muun muassa vaikeammin kehitysvammaiset ja mielenterveyskuntoutujat. Vaikeavammaisilla henkilöillä on vammaispalvelulain mukaan subjektiivinen oikeus päivätoimintaan. Päivätoiminta tapahtuu yleensä työ- tai päivätoimintayksiköissä, jotka voivat olla työllistymisen monipalvelukeskuksen toimipisteitä.