Pöytäkirjantarkastajat

Yhdistyslain (31 §) mukaan vähintään kahden kokouksessa sitä varten valitun henkilön on tarkastettava tai yhdistyksen itsensä on hyväksyttävä kokouksessa tehdyistä päätösistä laadittu pöytäkirja. Yhdistysten sääntömääräisissä ja ylimääräisissä kokouksissa käytetään yleensä pöytäkirjantarkastajia, jotka valitaan kokouksen järjestäytymisen yhteydessä.

Pöytäkirjantarkastajien tehtävä on puheenjohtajan allekirjoituksen jälkeen tarkastaa, että pöytäkirjaan on kirjattu oikein kaikki kokouksessa tehdyt päätökset ja kokoustapahtumat. Pöytäkirjantarkastajat merkitsevät pöytäkirjan loppuun tarkastuslausunnon, päivämäärän ja omakätisen allekirjoituksensa. Mikäli tarkastajilla on huomautettavaa pöytäkirjasta, he kirjaavat huomiot tarkastuslausuntoonsa tai pyytävät sihteeriä kirjoittamaan pöytäkirjasta uuden korjatun version tarkistettavaksi.