Lakko

Lakko on työntekijöiden työtaistelukeino. Lakosta päättää ammattiliiton hallitus tai valtuusto/edustajisto. Päätös voidaan alistaa jäsenäänestykseen, johon voivat osallistua ne, joita lakko tulisi koskemaan.

Yleensä lakon tarkoituksena on painostaa työnantajaa. Lakkotilanteessa työntekijät keskeyttävät työnteon esimerkiksi vauhdittaakseen työehtosopimusneuvotteluja. Lakkoa tai sillä uhkaamista voidaan käyttää esimerkiksi silloin kun neuvotellaan palkoista ja muista työehdoista. Myötätuntolakolla voidaan tukea toisen alan työtaistelua.