Luottamusmies

Luottamusmies (yhdysmies, yhteyshenkilö) on ensisijainen työntekijöiden edustaja, jonka palkansaajat valitsevat työehtosopimusten määräysten perusteella. Vain liiton jäsenet voivat osallistua luottamusmiehen valintaan, SAK:laisissa liitoissa ammattiosasto valitsee luottamusmiehen. Luottamusmies edustaa työntekijöitä neuvotteluissa ja hoitaa muutenkin työntekijöiden asioita työnantajan kanssa. Ammattiliitto on yleensä kouluttanut luottamusmiehen. Luottamusmies voi olla myös nainen.