Lomautus, lomauttaa

Työnantajan päätöksellä tehtävä työnteon ja palkanmaksun väliaikainen keskeyttäminen määräajaksi tai toistaiseksi työsuhteen pysyessä muutoin voimassa. Lomautuksen syitä voivat olla esimerkiksi yrityksen tilapäinen heikko kannattavuus tai töiden väliaikainen väheneminen. Lomauttaminen voidaan toteuttaa myös säännöllistä työaikaa lyhentämällä. Lomautuksen ajalta työntekijä saa työttömyyspäivärahaa.