Lakkovahti

Lakkovahdin tehtävinä on mm. ilmoittaa työpaikoille tuleville lakosta ja lakonalaisista töistä, jakaa lakkotiedotetta, seurata työpaikalle suuntautuvaa liikennettä, raportoida lakkotoimikunnalle mielialoista, mahdollisista rikkureista ja järjestyshäiriöistä. Lakkovahdin tulee esiintyä kohteliaan asiallisesti, lakeja ja annettuja ohjeita noudattaen. Lakkovahdilla ei ole oikeutta estää liikennettä työpaikalle tai väkivalloin estää kenenkään pääsyä työpaikalle.