Sairausloma

Työkyvyttömyydestä tai siihen liittyvistä tutkimuksista johtuva poissaolo työstä.

Sairausloma-aika on sairastumispäivän ja viimeisen sairauslomapäivän välinen aika. Sairastumispäivä on se päivä, jolloin sairaus on todettu. Sairastumispäivä voi olla myös työpäivä

Jos sairausloma jatkuu toistaiseksi, sairausloman päättymispäivää ei tarvitse antaa.