Sosiaalinen yritys

Sosiaalisista yrityksistä säädetyn lain (1351/2003) mukainen sosiaalinen yritys eroaa muista yrityksistä siten, että sosiaalisen yrityksen työllistämistä työntekijöistä vähintään 30 prosenttia on joko vajaakuntoisia tai vajaakuntoisia ja pitkäaikaistyöttömiä. Sosiaalisen työllistämisen toimialan piiriin kuuluvat ns. varsinaiset sosiaaliset yritykset. Niiden toiminnan tavoitteisiin kuuluu heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistäminen ja siitä on erillinen merkintä työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä sosiaalisten yritysten rekisterissä.