Soveltuvuustesti

Työnantaja voi edellyttää työnhakijalta henkilö- ja soveltuvuusarviointia. Myös työsuhteen aikana esimerkiksi työtehtävien vaihdon yhteydessä työnantaja voi pyytää työntekijää osallistumaan soveltuvuustestiin. Testiin osallistumiseen vaaditaan aina henkilön oma suostumus. Testauksessa on käytettävä luotettavia menetelmiä ja asiantuntijoita. Testattavalla on oikeus saada maksutta kirjallinen lausunto testituloksesta. Jos lausunto on annettu työnantajalle suullisena, työntekijän tulee saada selvitys lausunnon sisällöstä.