Soviteltu päiväraha

Mikäli henkilö on osittain työllistynyt, voidaan työttömyyspäiväraha maksaa niin, että saatu tulo otetaan huomioon ja hänelle maksetaan soviteltua päivärahaa.

Soviteltua päivärahaa voidaan maksaa henkilölle,  

  • joka tekee osa-aikaista työtä työnantajan aloitteesta
  • jonka päivittäistä tai viikoittaista työaikaa on lyhennetty lomautuksen johdosta
  • joka on vastaanottanut enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön
  • jolla on tuloa sivutoimisesta yritystoiminnasta tai omasta työstä 
  • jonka työnteko on estynyt sellaisen työtaistelutoimenpiteen takia, jolla ei ole riippuvuussuhdetta hänen työehtoihinsa tai työoloihinsa.