Salassapitosopimus

Työntekijä ei saa ilmaista työnantajan liike- ja ammattisalaisuuksia työsuhteen aikana ulkopuolisille. Työnantaja saattaa velvoittaa työntekijän tekemään vielä erillisen salassapitosopimuksen työsuhteen alkaessa (asiasta sovittava, ei pakko suostua). Työnantajalla saattaa olla tarve rajoittaa työntekijän mahdollisuuksia ilmaista työnantajan salassa pidettäviä tietoja myös työsuhteen jälkeen esimerkiksi seuraavalla työnantajalleen. Erillisellä sopimuksella voidaan rajoittaa työntekijän mahdollisuutta ilmaista liike- ja ammattisalaisuuksia siten, että salassapitovelvollisuus ulottuu työsuhteen jälkeiseen aikaan. Työsuhteen jälkeiseen aikaan ulottuva salassapitovelvollisuus saattaa olla myös työsopimuksessa erillisenä ehtona. Salassapitosopimuksessa tulee myös määritellä, mitkä asiat työnantaja määrittelee liike- ja ammattisalaisuuksikseen.