Sairauspäiväraha

Sairauspäivärahaa maksetaan 16 - 67-vuotiaalle henkilölle, joka on sairauden vuoksi kykenemätön työhön. Päiväraha korvaa ansionmenetystä. Työkyvytön henkilö on oikeutettu Kelan sairauspäivärahaan sen jälkeen, kun hänen työkyvyttömyytensä on kestänyt yhtäjaksoisesti omavastuuajan, joka on sairastumispäivä ja yhdeksän seuraavaa arkipäivää. Yleensä työantaja kuitenkin maksaa korvausta työntekijälle jo ennen tätä. Päivärahaa maksetaan enintään sen kuukauden loppuun, jota seuraavan kuukauden aikana sitä tulisi maksetuksi 300 päivältä.