Sunnuntaityö

Sunnuntaityö on työtä, jota tehdään sunnuntaina tai muuna kirkollisena juhlapäivänä. Vuorokauden katsotaan alkavan kello 00.00 samana päivänä, jollei työehtosopimuksessa ole paremmin sovittu.

Säännöllisenä työaikana tehdystä sunnuntaityöstä maksetaan aina 100 %:lla korotettu palkka. Jos työ on lisä-, yli- tai hätätyötä, siitä on suoritettava myös lisä-, yli- tai hätätyökorvaus. Korotus lasketaan kuten ylityöstä maksettava korotettu palkka.