Starttivalmennus

Työpajoilla tapahtuva starttivalmennus on monialaista, matalan kynnyksen toimintaa asiakkaille, jotka tarvitsevat vahvaa kokonaisvaltaista tukea elämäntilanteensa selvittelemiseen ja tulevaisuuden suunnitelmien rakentamiseen. Toiminta on suunnattu henkilöille, jotka ovat kadottaneet päivärytminsä tai joilla on erilaisia riippuvuuksia, mielenterveysongelmia, oppimisvaikeuksia tai puutteita arjenhallinnassa. Monilla on ongelmia useilla elämän osa-alueilla ja heidän luonnolliset verkostonsa toimivat puutteellisesti. Valmentautujaa tuetaan kiinnittymään tavoitteelliseen toimintaan yksilövalmennuksen menetelmin. Starttivalmennukseen ohjaudutaan muun muassa kuntien sosiaali- ja terveystoimen, etsivän työparitoiminnan, erilaisten hoitoyhteisöjen ja työvoiman palvelukeskusten kautta.