Sairausvakuutus

Sairausvakuutus on osa Suomen sosiaaliturvaa. Sairausvakuutus korvaa mm.

* osan yksityislääkärinpalkkioista
* osan yksityislääkärin määräämistä tutkimus- ja hoitokuluista
* osan yksityisen hammaslääkärin perimistä palkkioista ja määräämistä tutkimuskuluista * lääkekuluista
* matkakuluista sairaanhoitoon.

Sairausvakuutuskorvauksen saaminen edellyttää, että hoito on tarpeellista ja johtuu sairaudesta, raskaudesta tai synnytyksestä. Sairausvakuutukseen kuuluvat myös ansiomenetyksiä sairauden ajalta korvaava sairauspäiväraha sekä osasairauspäiväraha. Sairausvakuutuksesta maksettavat Kelan korvaukset ja päivärahat perustuvat sairausvakuutuslakiin sekä sairausvakuutusasetukseen