Vaali

Henkilövalintoja käsiteltäessä tulee toisinaan esille useita erilaisia ehdotuksia ja päätös joudutaan tekemään näiden ehdotusten pohjalta. Mikäli keskustelun tuloksena ei synny kaikkia tyydyttävää ratkaisua, joudutaan järjestämään vaali (asiakysymyksissä äänestys).

Vaalin käytännön toteutusta ohjaa eniten se, onko kyseessä yhden henkilön vaali vai ollaanko valitsemassa useampia ehdokkaita (esimerkiksi yhdistykseen hallitukseen pitää valita vähintään kolme henkilöä).