Vajaakuntoinen

Ihmisen psyykkinen, fyysinen tai sosiaalinen kunto ei ole aivan täydellinen.

Vajaakuntoisuus on yhteydessä henkilön toimintakykyyn ja -mahdollisuuksiin, ts. päivittäisen elämän vaatimuksista suoriutumiseen, ei työkykyyn.  Hyvin useilla meistä on kunto vajaa joltakin osalta. Esimerkiksi ikääntymisen myötä useimmilla näkö ja kuulo heikkenevät

 

Katso: Osatyökykyinen