Verokortti

Verokorttiin on merkitty, kuinka paljon kunkin on maksettava veroa. Verokortti lähetetään yleensä kerran vuodessa jokaiselle. Verokortin saa myös verotoimistosta. Verokortti on toimitettava työnantajalle palkanmaksua varten. Verokortti on asiapaperi, jonka tietojen mukaan palkanmaksaja toimittaa palkasta ennakonpidätyksen verottajalle. Jos työnantajalle ei toimiteta verokorttia, palkasta menee veroa 60 %. Verokortti annetaan erikseen pää- ja sivutoimea varten. Kortissa on useimmiten kaksi prosenttilukua, perus- ja lisäprosentti. Kortissa on tuloraja, jonka ylittävät tulot verotetaan lisäprosentilla.