Viikkolepo

Työntekijälle on annettava viikoittain vähintään 35 tuntia kestävä yhdenjaksoinen viikkolepo. Mikäli mahdollista, viikkolepo on sijoitettava sunnuntain yhteyteen. Jos työntekijää kuitenkin on tarvittu työhön hänen viikkoleponsa aikana yrityksessä suoritetun työn säännöllisen kulun turvaamiseksi, hänen työaikaansa tulisi lyhentää viimeistään kolmen kuukauden kuluessa em. 35 tunnin viikkolevosta täyttymättä jääneellä ajalla, korkeintaan kuitenkin sillä työtuntien määrällä, joka osui päällekkäin 35 tunnin viikkolevon kanssa.

Saamatta jäänyt viikkolepo voidaan työntekijän niin suostuessa korvata erillisellä rahakorvauksella, joka on korottamaton palkka suunnitellun levon kanssa päällekkäisiltä työtunneilta.