Varoitus

Jos työntekijä laiminlyö tai rikkoo velvollisuuksiaan esimerkiksi myöhästelee tai on luvattomasti poissa töistä, työnantaja voi antaa varoituksen. Varoituksen tarkoitus on kiinnittää työntekijän huomiota siihen, ettei hän ole tehnyt työtään siten kuin on sovittu. Ennen kuin työntekijä saadaan irtisanoa, häntä on yleensä varoitettava.