Vaalikelpoisuus

Vaalikelpoisuudella tarkoitetaan henkilön kelpoisuutta asettua ehdokkaaksi vaalissa. Vaalikelpoisuuteen liittyy yhdistyslakiin kirjattuja rajoituksia. Esimerkiksi
 

  • tilintarkastajaa ei voida valita hallituksen jäseneksi eikä yhdistyksen puheenjohtajaksi

  • nimenkirjoittajaksi ei voida valita alaikäistä ja

  • hallituksen jäseneksi ei voida valita konkurssissa olevaa tai alle 15-vuotiasta.