Vuosiloman ansaitseminen

Työntekijä ansaitsee vuosilomaa lomanmääräytymisvuodelta, joka on aina 1.4. - 31.3. Jos työsuhde on kestänyt 31.3. mennessä alle vuoden, vuosilomaa on ansaittu 2 arkipäivää, tai jos työsuhde on 31.3. mennessä kestänyt yli vuoden, vuosilomaa on ansaittu 2,5 arkipäivää jokaiselta täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta. Puolikkaat lomapäivät pyöristetään aina ylöspäin. Työntekijä ansaitsee vuosilomaa koko lomanmääräytymisvuoden ajan joko 2 tai 2,5 arkipäivää jokaiselta täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta. Työntekijä ei voi ansaita osaa vuodesta 2 arkipäivää kuukaudessa ja osaa 2,5 arkipäivää kuukaudessa. Jos työsuhteen kesto ylittää vuoden kesken lomanmääräytymisvuoden (1.4. - 31.3.), työntekijä ansaitsee koko kyseisen lomanmääräytymisvuoden ajalta vuosilomaa 2,5 arkipäivää kultakin lomanmääräytymiskuukaudelta.