Vähimmäispalkka

Vähimmäispalkka ("minimipalkka") on pienin mahdollinen palkka, joka työntekijälle tulee maksaa. Useimmissa maissa on oma vähimmäispalkkalainsäädäntönsä mutta Suomessa ei ole yleistä vähimmäispalkkaa, vaan täällä vähimmäispalkat määritetään työehtosopimuksissa jokaiselle alalle erikseen.