Vuosilomalaki

Vuosilomalakia sovelletaan sekä yksityisellä että julkisella sektorilla työ- ja virkasuhteessa tehtävään työhön. Vuosilomalakia ei sovelleta merimiehiin, tavanomaisena harrastustoimintana tehtävään työhön, työvoimahallinnon toimenpiteissä oleviin, perhehoitajiin, omaishoitajiin eikä opetushenkilöstöön, jonka vastaavista vuosilomaeduista on sovittu työ- tai virkaehtosopimuksin. Työnantajaa velvoittavassa työehtosopimuksessa voi olla määräyksiä mm. lomarahasta ja lomaltapaluurahasta.