Edunvalvonta

Ammattiyhdistysliike kokonaisuutena hankkii edunvalvontatyöllään jäsenilleen työelämän turvaa ja etuja, jotta ihmiset eivät jäisi oman onnensa nojaan työttömyyden tai sairauden kohdatessa tai jäädessään eläkkeelle. Esimerkiksi palkankorotukset, vuosilomat, äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaat ja työeläke ovat ay-liikkeen edunvalvontatyön tuloksia. Edunvalvonta on myös sitä, että työpaikalla ammattiliiton jäsenet ja luottamusmies yhdessä parantavat ja kehittävät työsuhteen ehtoja.