Erityinen tuki (opiskelijalle)

Vammaisuuden, sairauden, kehityksessä viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun syyn perusteella todettu tarve voi oikeuttaa opiskelijan saamaan erityisiä opetus- ja opiskelijahuollon palveluita.