Eurooppalainen sairaanhoitokortti

Henkilötietoja sisältävä kortti, jonka haltijalla on oikeus julkiseen, lääketieteellisistä syistä välttämättömään sairaanhoitoon oleskellessaan toisessa EU- tai ETA-maassa tai Sveitsissä