Enemmistövaali

Enemmistövaalia käytetään tilanteissa, joissa valitaan yksi henkilö tehtävään tai selviä kannatusryhmiä ei esiinny. Enemmistövaalissa ehdokkaalle annetaan yksi ääni. Jokainen vaaliin osallistuva voi antaa äänensä yhtä monelle ehdokkaalle kuin valittavia henkilöitä on. Henkilöt valitaan äänimäärän osoittamassa järjestyksessä.