Esimies

Esimies on työnantajan edustaja (esim. työnjohtaja tai osastopäällikkö), jolla on oikeus johtaa ja valvoa työntekijän työtä. Hän on myös velvollinen opastamaan ja neuvomaan työntekijää. Esimieheltä voi kysyä neuvoa ja ohjeita siitä, miten työtä tehdään. Hänelle pitää ilmoittaa sairastumisesta ja muista poissaoloista. Esimies voi olla myös nainen.