Etäkokous

Etäkokouksella tarkoitetaan kokousta, jossa kokoukseen osallistujat ovat fyysisesti eri paikoissa. Etäkokouksessa käytetään hyväksi tieto- ja viestintätekniikkaa. Etäkokouksen toteuttamiseen on kehitetty erilaisia teksti-, ääni- ja kuvapohjaisia järjestelmiä, mutta niihin voi soveltaa muitakin vuorovaikutus- ja viestintävälineitä.