Etäopetus

Opetusmuoto, jossa opiskelija itsenäisesti opiskelee oppilaitoksen ohjeiden mukaan tiettyä aineistoa esim. kotona, työpaikalla tai verkko-opiskeluna. Tarvittaessa opiskelija saa neuvoja oppilaitokselta esim. oppimisympäristössä, puhelinaikoina tai sähköpostin kautta. Etäopiskelu voi tapahtua myös ryhmässä. Etäopiskeluosuus voi olla osa kokonaisuutta, joka alkaa ja päättyy lähiopetusjaksoilla tai sitten koko opintokokonaisuus voidaan toteuttaa etäopiskeluna.