Eläketurva

Suomessa on kaksi toisiaan täydentävää lakisääteistä eläkejärjestelmää: työeläke- ja kansaneläkejärjestelmät. Työeläkkeet ansaitaan omalla palkkatyöllä ja yrittämisellä. Työnantajan velvollisuus on ottaa kaikille työntekijöilleen eläkevakuutus ja maksaa vakuutusmaksut. Myös työntekijä maksaa oman osuutensa vakuutuksesta. Yksityisyrittäjä hoitaa vakuutusmaksunsa itse. Kansaneläkkeet on tarkoitettu niille eläkeläisille, joilla ei ole työeläkettä tai sen määrä jää pieneksi. Molemmissa eläkejärjestelmissä on vanhuuseläke ja työkyvyttömyyseläke. Vanhuuseläke voi alkaa eri iässä: työeläkejärjestelmässä 63–68-vuotiaana ja kansaneläkejärjestelmässä 65-vuotiaana.