Erityisäitiysvapaa

Erityisäitiysvapaata voi hakea, kun kemiallinen aine, säteily tai tarttuva tauti voi aiheuttaa vaaraa sikiölle tai raskaudelle. Ensisijaisesti henkilö tulisi siirtää muihin tehtäviin. Erityisäitiysvapaa on palkatonta ja sen ajalta maksetaan erityisäitiysrahaa.

Erityisäitiysvapaa voi alkaa raskauden alusta ja jatkua enintään äitiysvapaan alkamiseen asti. Erityisäitiysvapaa voi keskeytyä, jos vaaratekijä voidaan poistaa työstä tai jos työntekijälle voidaan järjestää määrätystä ajankohdasta alkaen muuta työtä. Erityisäitiysvapaan ajalta työntekijälle maksetaan erityisäitiysrahaa. Työntekijä ei saa olla erityisäitiysrahan maksamisaikana missään muussa ansiotyössä.