Esityslista

Kokouksen esityslista koostuu seuraavista asioista:

1) kokouksen avaus

2) päätösvaltaisuuden toteaminen

3) puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien, ääntenlaskijoiden valinta

4) esityslistan hyväksyminen

5) ilmoitusasiat

6) - x) päätösasiat esityslistan numeroituina kohtina

7) muut esille tulevat asiat

8) kokouksen päättäminen