Ehdotus (kokouksessa)

Asian esittelijä kokouksessa tekee yleensä päätöstä varten myös pääehdotuksen.

Pääehdotuksen jälkeen osallistujat voivat tehdä vastaehdotuksia (jos pääehdotus on tehty) tai ehdotuksia (jos pääehdotusta ei ole tehty). Vastaehdotuksia ja ehdotuksia ovat lykkäävä ehdotus, hylkäävä ehdotus tai muutosehdotus. Kannatuspuheenvuorossa kannatetaan jotakin keskustelussa esille tuotua ehdotusta.