Esteellisyys

Esteellisyys tai jääviys tarkoittaa sitä, että yhdistyksen jäsenellä on sellainen suhde kokouksessa käsiteltävään asiaan, että hänen puolueettomuutensa tai objektiivisuutensa asian suhteen vaarantuu. Tällöin yhdistyksen jäsenen velvollisuus on olla osallistumatta ko. asian käsittelyyn.