OECD

OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) on taloudellista yhteistyötä ja kehitystä tukemaan kehitetty järjestö. OECD:n tavoitteena on elintason ja talouskasvun edistäminen, vapaakaupan edistäminen sekä työllisyyden säilyttäminen. Neuvosto kokoontuu joko ministeri- tai virkamiestasolla ja käyttää korkeinta valtaa. OECD:lla on myös oikeus tehdä jäseniä sitovia päätöksiä tietyin edellytyksin, joskin tätä oikeutta rajoittaa jokaisen jäsenmaan oikeus pidättäytyä äänestystilanteesta ja näin väistää päätöksen sitovuus.