Osake

Osake on osakeyhtiömuotoisen yrityksen liikkeeseenlaskema, omistusosuutta kuvaava rahoitusinstrumentti. Laskemalla liikkeelle osakkeita yritys saa uusia omistajia, jotka sijoittavat varojaan yrityksen toimintaan. Näin yritys kerää sijoittajilta oman pääoman ehtoista rahoitusta. Vastineeksi ostamastaan osuudesta sijoittaja saa yhtiöltä osakkeen. Osake antaa omistajalleen oikeuden yhtiön päätöksentekoon yhtiökokouksessa. Osake on osuus osakepääomasta.