Osa-aikatyö

Osa-aikatyöstä puhutaan kun työntekijän työaika on lyhyempi kuin vastaavan kokoaikaisen työntekijän säännöllinen työaika. Täysi työaika vaihtelee, mutta yleensä osa-aikatyöksi määritellään alle 30 tuntia viikossa tehtävä työ. Työsuhde voi olla osa-aikainen sopimuksen perusteella tai työnantajan yksipuolisella päätöksellä.

Työttömyysturvasta puhuttaessa, työ on osa-aikaista, kun sitä tehdään enintään 80 % työaikalain tai alan työehtosopimuksen mukaisesta enimmäistyöajasta.