Osa-aikaeläke

Osa-aikaeläke tarjoaa mahdollisuuden keventää työuran viimeisiä vuosia ja näin saada vakuutetut jatkamaan työssä pitempään. Osa-aikaeläkkeen voivat saada niin työntekijät kuin yrittäjätkin. Syntymävuotesi vaikuttaa siihen, minkä ikäisenä sinulla on tähän eläkkeeseen oikeus.

Osa-aikaeläkeläisen tulot muodostuvat palkasta ja eläkkeestä. Osa-aikaeläkkeesi määrä on puolet kokoaikatyön ja osa-aikatyön palkkojen erotuksesta eli ansion alenemasta. Yrittäjän osa-aikaeläke on puolet kokoaikatyön ja osa-aikatyön työtulojoen erotuksesta. Enimmillään osa-aikaeläkkeesi voi olla 75 prosenttia siitä eläkkeestä, joka vakuutetulle on karttunut osa-aikaeläkkeelle siirtymiseen mennessä.