Opintovapaa

Opintovapaa tarjoaa opiskelumahdollisuuden työssä käyville. Työsuhde jatkuu opintovapaan aikana, mutta työntekijälle ei makseta palkkaa ilman erillistä sopimusta. Vuosilomaa kertyy. Opintovapaalla voi saada aikuiskoulutustukea Koulutusrahastosta tai KELA:lta valtion opintotukena opintorahaa ja asumislisää sekä opintolainan valtiontakauksen