Osaamisen tunnustaminen

Osaamisen tunnustamisen lähtökohtana on samanarvoisuus: aikaisemmin hankittua osaamista verrataan koulutusjärjestelmän asettamiin tavoitteisiin ja vaatimuksiin. Osaamisen tunnustamista voidaan edistää laatimalla kaikille opiskelijoille henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.