Osaamisen tunnistaminen

Aiemmalla koulutuksella hankittu osaaminen, josta saatu arvosana voidaan siirtää nykyisen koulutuksen arvosanaksi. Tunnustaminen voi koskea opintokokonaisuutta, opintojaksoa tai sen osaa. Tunnustaminen tehdään aina opetussuunnitelman pohjalta.