Opintotuki

Opintotuki

Opintotuen tarkoitus on turvata toimeentulosi opiskelun aikana. Opintotukeen kuuluvat

    * opintoraha
    * asumislisä
    * opintolainan valtiontakaus.

Opintotuen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat

    * oppilaitokseen hyväksyminen
    * päätoiminen opiskelu
    * opinnoissa edistyminen
    * taloudellisen tuen tarve.

Suomessa suoritettaviin opintoihin opintotukea voivat saada Suomen kansalaiset ja tietyin ehdoin myös muiden maiden kansalaiset.