Taloudelliset ja tuotannolliset irtisanomisperusteet

Työsopimuslain mukaan työnantaja saa irtisanoa työsopimuksen asiallisista ja painavista syistä, kun tarjolla oleva työ on vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelystä johtuvista syistä. Perustetta irtisanomiseen ei ole kuitenkaan silloin, kun työnantaja on joko ennen irtisanomista tai sen jälkeen ottanut uuden työntekijän samankaltaisiin tehtäviin, vaikka tämän toimintaedellytykset eivät ole vastaavana aikana muuttuneet; tai töiden uudelleenjärjestelystä ei ole aiheutunut työn tosiasiallista vähentymistä.