Työsuhteinen työllistäminen edelleen sijoitettuna

Työsuhteisessa työllistämisessä edelleen sijoitettuna heikossa työmarkkina-asemassa oleva henkilö työskentelee edelleen sijoitettuna työnantajalla, mutta työsuhde on tehty työntekijän ja työllistämisyksikön välillä. Kyseessä voi olla sosiaalihuoltolakiin perustuva työllistäminen ja/tai työ- ja elinkeinohallinnon palkkatuella tapahtuva työllistäminen. Sosiaalihuoltolain 27 d §:n 1 momentissa tarkoitetut työhön sijoittumista edistävät kuntoutus- ja muut tukitoimenpiteet voivat olla esimerkiksi tuetun työllistymisen kuntoutus- tai valmennustoimia, joiden avulla vammaiset henkilöt voivat työllistyä koko- tai osa-aikaiseen työsuhteeseen tavallisille työpaikoille. Kaikki tarkoituksenmukaiset toimenpiteet ja toimintamuodot ovat käytettävissä. Toimenpiteiden tulee tarvittaessa auttaa siirtymistä työkyvyttömyyseläkkeeltä työelämään.