Työpaikkaohjaaja

Työssäoppimisjaksolle ohjaajaksi nimetty, työpaikan henkilöstöön kuuluva henkilö, joka hallitsee alan työtehtävät. On vastuussa työyhteisöön ja työtehtäviin perehdyttämisestä, työn tekemisen ohjaamisesta sekä palautteen antamisesta.