Työkyvyttömyyseläke

Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää henkilölle, jonka työkyky on alentunut sairauden,vian tai vamman johdosta siten, ettei työssä jatkaminen työjärjestelyjen tai kuntoutuksen avulla ole mahdollista. Ennen työkyvyttömyyseläkkeen alkamista hakija saa yleensä Kelan maksamaa sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa (enintään 300 arkipäivää).